شناسایی مرموزترین نوع طوطی در چین!!

در یکی از عجیبترین خبرهای سالهای اخیر به موضوعی بسیار شگفت انگیز اشاره شده بود که در آن به این موضوع پرداخته بودند که دانشمندان چینی توانستند یکی از مرموز ترین انواع طوطی را اکتشاف نمایند که دارای کاربردها و ویژگیهایی بسیار منحصر به فرد می باشد. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر درباره  قیمت طوطی نر به همین سایت مراجعه نمایید.

همانطور که می دانید افرادی که به پرورش پرندگان از جمله طوطی مشغولند به خوبی می دانند که خرید طوطی ماده تا چه اندازه می تواند بر عملکرد آنها تاثیر گذار باشد.

طبق شواهد علمی قیمت طوطی نر در بازار کمی بالاتر ماده ها می باشد چرا که گفته می شود نرها کمی باهوش تر و آموزش پذیرترند بنابراین نگهداری از طوطی نر طرفداران خاص خود را دارد.

افرادی که علاقمند به نگهداری از طوطی سفید نر هستند باید بدانند که این پرنده حساس بوده و شرایط نگهداری خاصی دارد لذا پس از سرپرستی این پرنده باید مراقبت بیشتری از آن کنند.